:: دوره 8، شماره 3 - ( پاییز 1398 ) ::
جلد _4_VOLUME__ شماره _3_ISSUE__ صفحات 482-490 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی تاثیر لالایی بر تغییرات الگوی خواب نوزادان نارس بدنبال ساکشن لوله تراشه در بخش مراقبت های ویژه نوزادان
زهرا زهادت پور* ، خانم میترا ادراکی ، دکتر سید مستجاب رضوی زاده اردکانی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران ، Zahrazahadatpour@Yahoo.com
چکیده:   (806 مشاهده)
زمینه وهدف: نوزادان نارس از یک سو جهت حفظ حیات و ادامه روند تکامل سیستم های بدن نیاز به بستری در بخش مراقبت های ویژه نوزادان(NICU ) دارند. از سوی دیگر مواجهه متعدد با پروسیجر های تهاجمی می تواند باعث ایجاد استرس های زیادی شود که با تکامل عصبی ـ حسی او مغایرت دارد. مشاهده مستقیم نوزاد و شناخت رفتار های نوزاد می تواند پرستاران را در انجام مراقبت های حمایتی تکاملی یاری رسانده و باعث کنترل درد و استرس در آنان شود؛ لذا این پژوهش با هدف تعیین تاثیر لالایی بر تغییرات الگوی خواب  نوزادان نارس بدنبال ساکشن لوله تراشه انجام گرفت.
روش بررسی: در این کارآزمایی بالینی ۲۵ نوزاد بستری شده در بخش NICU بیمارستان حضرت زینب(س) شیراز در سال ۱۳۹۵ مورد بررسی قرار گرفت. به منظور اختصاص تصادفی نمونه ها با استفاده از روش پاکت بسته دو حالت A وB در نظر گرفته شد. اگر نوزاد در حالت A قرار می گرفت ابتدا ۱۰ دقیقه قبل و ده دقیقه بعد از ساکشن از طریق هدفون صوت لالایی پخش شد ودر ۲۴ ساعت بعد هدفون بدون پخش لالایی(سکوت) برای نوزاد گذاشته می شداگر در حالت B بود عکس آن صورت می گرفت. در نهایت هر نوزاد دو بار مورد ارزیابی قرار می گیرد .در هر دو حالت پاسخ های فیزیولوژیک فیلم برداری شده از طریق ابزار APIB ثبت گردید. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون من ویتنی تحلیل شد.
یافته ها : نتایج نشان داد که تفاوت معناداری بین میانگین نمره خواب ده دقیقه قبل از ساکشن در گروه لالایی و سکوت مشاهده نشد(077/0 p= ) ، اما میانگین نمره خواب ده دقیقه بعد از ساکشن در دو گروه، تفاوت معناداری نشان داد (004/0p=) همچنین مقایسه میانگین نمره خواب در گروه لالایی قبل و بعد از ساکشن و همچنین در گروه سکوت با سطح معناداری 001/0تفاوت معناداری را نشان داد.
نتیجه گیری: با توجه به یافته های این مطالعه لالایی بهبود الگوی خواب نوزادان نارس بدنبال پروسیجر دردناک موثراست لذا توصیه می شود پرستاران از این روش به عنوان مداخله ی موثر در بهبود الگوی خواب نوزادان بستری در بخش مراقبت های ویژه نوزادان استفاده کنند .
 
واژه‌های کلیدی: لالایی، الگوی خواب، نوزاد نارس، ساکشن، درد
متن کامل [PDF 313 kb]   (93 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: ۱۳۹۸/۱/۲۳ | پذیرش: ۱۳۹۸/۹/۳


XML   English Abstract   Printدوره 8، شماره 3 - ( پاییز 1398 ) برگشت به فهرست نسخه ها