:: دوره 8، شماره 3 - ( پاییز 1398 ) ::
جلد _4_VOLUME__ شماره _3_ISSUE__ صفحات 436-445 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی تاثیر رویکرد تلفیقی رفتاردرمانی شناختی مثبت نگر بر استرس ناباروری و امیدواری زنان نابارور
فاطمه اشرفیان* ، مسعود صادقی ، فاطمه رضایی
دانشگاه لرستان ، fatemehashrafi370@yahoo.com
چکیده:   (313 مشاهده)
چکیده
مقدمه: ناباروری یک بحران پیچیده زندگی است که منجر به فشارهای عمیق عاطفی و روانی بر زوجین می­شود. ناباروری و مراحل درمان آن زمینه ­های به وجود آمدن استرس و ناامیدی است. هدف پژوهش حاضر بررسی بررسی تاثیر رویکرد تلفیقی رفتاردرمانی شناختی مثبت نگر بر استرس ناباروری و امیدواری زنان نابارور بود.
روش­کار: روش این پژوهش شبه آزمایشی از نوع پیش­آزمون-پس آزمون با گروه گواه بود.جامعه آماری در این پژوهش کلیه زنان نابارور مراجعه کننده به مراکز درمان ناباروری شهرستان خرم آباد در سال 1398 بودند. روش نمونه ­گیری در این پژوهش بدین صورت بود که از میان کلیه زنان نابارور که در سال 1398دارای پرونده در مراکز درمان ناباروری شهرستان خرم آباد بودند و با رعایت ملاک های ورود و خروج به صورت تصادفی 30 نفر انتخاب و سپس به صورت تصادفی در دو گروه آزمایشی و گواه ( هر گروه 15 نفر ) جایگزین شدند. سپس طبق شرایط یکسان و همزمان، پیش­آزمون در قالب پرسشنامه­های استرس ناباروری و امیدواری از هر دو گروه آزمایشی و گواه به عمل آمد. سپس مداخله با روش رویکرد تلفیقی رفتاردرمانی شناختی مثبت نگر به مدت 10 جلسه 90 دقیقه­ ای بر روی گروه آزمایشی اجرا شد ولی گروه گواه مداخله­ای دریافت نکرد. پس از اتمام جلسات مجددا از هر دو گروه پس­آزمون اجرا شد.
یافته­ها: نتایج تحلیل کواریانس چند متغیره و تک متغیره نشان داد که مداخله رویکرد تلفیقی رفتاردرمانی شناختی مثبت نگر بر کاهش استرس ناباروری و افزایش امیدواری زنان نابارور تاثیر مثبت و معنادار داشته است(001/0>P).
نتیجه­ گیری: با توجه به نتایج این پژوهش می­توان گفت، رویکرد تلفیقی رفتاردرمانی شناختی مثبت نگر بر کاهش استرس ناباروری و افزایش امیدواری زنان نابارور تاثیر معنادار داشته است. بنابراین پیشنهاد می­شود، درمان­ هایی از این قبیل برای ارتقای سلامت روانی در زنان نابارور استفاده گردد.
واژگان کلیدی: رفتاردرمانی شناختی مثبت نگر، استرس ناباروری، امیدواری، ناباروری
واژه‌های کلیدی: رفتاردرمانی شناختی مثبت نگر، استرس ناباروری، امیدواری، ناباروری
متن کامل [PDF 319 kb]   (175 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: ۱۳۹۸/۶/۸ | پذیرش: ۱۳۹۸/۱۰/۱۰


XML   English Abstract   Printدوره 8، شماره 3 - ( پاییز 1398 ) برگشت به فهرست نسخه ها