:: دوره 8، شماره 3 - ( پاییز 1398 ) ::
جلد _4_VOLUME__ شماره _3_ISSUE__ صفحات 446-454 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی درک پرستاران از تصمیم‌گیری بالینی در بیمارستان‌های دانشگاه علوم‌پزشکی شهرکرد در سال 1398
ژاله کوراوند، فرشته آئین* ، عباس عبادی، قاسم یادگارفر
، fereshtehaein@yahoo.com
چکیده:   (239 مشاهده)
زمینه و هدف: مهم­ترین عامل تأثیرگذار بر کیفیت مراقبت، توانایی پرستاران برای تصمیم­گیری بالینی مؤثر است. از آن‌جا که شناسایی درک پرستاران از تصمیم­گیری بالینی، گامی مهم درجهت ارتقاء کیفیت مراقبت­هاست، این مطالعه با هدف تعیین درک پرستاران از تصمیم‌گیری بالینی در بیمارستان‌های دانشگاه علوم‌پزشکی شهرکرد انجام شد.
روش بررسی: مطالعه از نوع توصیفی بود. جامعه پژوهش را پرستاران بالینی شاغل در بیمارستان‌های آیت‌الله کاشانی و هاجر(س) شهرکرد و سیدالشهداء(ع) فارسان تشکیل دادند. از این جامعه 300 نفر با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی سهمیه ای وارد مطالعه شدند. داده‌ها با استفاده از پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک و نسخه فارسی مقیاس تصمیم‌گیری بالینی در پرستاران (CDMNS) جمع‌آوری شد و با استفاده از آزمون های آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و استنباطی (من‌ویتنی و کروسکال‌والیس) و نرم‌افزار آماری SPSS نسخه 21 تحلیل شد.
یافته‌ها: میانگین نمره کل درک پرستاران از تصمیم‌گیری بالینی 53/13±11/119 بود که در سطح بالایی قرار داشت. میانگین نمرات تصمیم‌گیری در خرده‌مقیاس‌های جستجو برای
راهکارها یا پیشنهادات جایگزین ، غربال کردن اهداف و ارزشها ، ارزشیابی
و ارزشیابی مجدد پیامدها  و جستجوی اطلاعات و تلفیق بیطرفانه اطلاعات جدید  به‌ترتیب (38/3±15/29)، (50/3±76/33)، (1/4±9/25) و (2/4±30/29) بود که در خرده‌مقیاس جستجوی اطلاعات و تلفیق بی‌طرفانه اطلاعات جدید در سطح پایین‌تری قرار داشت. همچنین نتایج نشان داد که سن، سابقه کاری و بخش محل کار با نمرات درک از تصمیم‌گیری رابطه معناداری داشتند (05/0P<). بطوری‌که با افزایش سن و سابقه کاری درک از تصمیم‌گیری کاهش یافت. همچنین درک از تصمیم‌گیری پرستاران بخش قلب بیشتر از سایر بخش‌ها بود.

نتیجه‌گیری: : با توجه به پایین بودن درک پرستاران از تصمیم گیری بالینی در خرده مقیاس جستجوی اطلاعات و تلفیق بی‌طرفانه اطلاعات جدید خصوصا در پرستاران با سابقه کاری بالا لازم است جهت افزایش توانایی پرستاران باسابقه در زمینه جستجوی اطلاعات جدید برنامه ریزی صورت گیرد.
کلیدواژه‌ها: تصمیم‌گیری بالینی،پرستار، درک
 
واژه‌های کلیدی: تصمیم‌گیری بالینی، پرستار، درک
متن کامل [PDF 333 kb]   (102 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: ۱۳۹۸/۶/۲۴ | پذیرش: ۱۳۹۸/۹/۱۳


XML   English Abstract   Printدوره 8، شماره 3 - ( پاییز 1398 ) برگشت به فهرست نسخه ها