:: دوره 8، شماره 1 - ( بهار 1398 ) ::
جلد _4_VOLUME__ شماره _3_ISSUE__ صفحات 286-299 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی اثر‌بخشی برنامه ترخیص طراحی‌شده بر اضطراب و مدت بستری بیماران تعویض دریچه قلب
شهرام اعتمادی فر* ، اسماعیل شفیعی، رضا مسعودی، امیر میر محمد صادقی، علی احمدی، زهرا هادیان جزی
. استادیار، گروه داخلی جراحی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد، ایران ، sh.etemadifar@yahoo.com
چکیده:   (975 مشاهده)

زمینه و هدف: شایعترین مشکل بیماران کاندیدای جراحی تعویض دریچه قلب، اضطراب است. مدت بستری این بیماران از نظر اقتصادی با اهمیت و به‌عنوان شاخصی در پیش‌بینی برطرف شدن وضعیت حاد جسمانی شناخته شده‌است. لذا هدف از این مطالعه تعیین اثر‌بخشی برنامه ترخیص طراحی شده بر اضطراب و مدت بستری بیماران تعویض دریچه قلب می‌باشد.
روش بررسی: در این مطالعه کارآزمایی بالینی،65 نفر از بیماران کاندیدای تعویض دریچه قلب بیمارستان چمران اصفهان، به صورت تصادفی در گروه مداخله و کنترل قرار گرفتند. در گروه مداخله برنامه ترخیص اجرا و یک‌ماه پس از ترخیص از طریق تماس تلفنی پیگیری بیماران ادامه یافت. مدت بستری و اضطراب قبل از مداخله، یک و سه ماه پس از ترخیص در هر دو گروه بررسی و با spss تحلیل شد.
یافته‌ها: آنالیز واریانس نشان داد که میانگین اضطراب در هر دو گروه بین زمان‌های مختلف تفاوت معنی‌دار دارد(0.001P<)، اما سه ماه پس از ترخیص در گروه مداخله به طور معنی‌داری کمتر از گروه کنترل بود. آزمون t مستقل نشان داد میانگین مدت بستری بیماران بین دو گروه اختلاف معنی‌دار نداشت (0.05P>).
نتیجه‌گیری: بر اساس یافته‌های این پژوهش، برنامه ترخیص سبب کاهش سطح اضطراب بیماران می‌شود. اما تأثیر برنامه ترخیص بر طول مدت بستری در این مطالعه مورد تایید قرار نگرفت و نیازمند بررسی بیشتر است. از این رو پیشنهاد می‌شود برنامه ترخیص به‌عنوان یک روش مؤثر جهت تداوم امر مراقبت در بیماران کاندیدای تعویض دریچه قلب به کار رود.

 

واژه‌های کلیدی: برنامه ترخیص، اضطراب، بستری، تعویض دریچه قلب
متن کامل [PDF 474 kb]   (265 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1398/1/20 | پذیرش: 1398/3/18 | انتشار: 1398/7/30


XML   English Abstract   Printدوره 8، شماره 1 - ( بهار 1398 ) برگشت به فهرست نسخه ها