:: دوره 9، شماره 3 - ( پائیز 1399 ) ::
جلد _4_VOLUME__ شماره _3_ISSUE__ صفحات 769-782 برگشت به فهرست نسخه ها
مقایسه اثربخشی آموزش گروهی شفقت ورزی و کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر بهزیستی ذهنی دانشجویان دختر دارای استرس تحصیلی
سودابه شیرانی بروجنی1 ، طیبه شریفی* 2، رضا احمدی1 ، احمد غضنفری1
1- دانشگاه آزاد اسلامی
2- دانشگاه آزاد اسلامی ، sharifi_ta@yahoo.com
چکیده:   (835 مشاهده)
چکیده
زمینه و هدف: بهزیستی ذهنی یکی از ابعاد مهم سلامت روان دانشجویان است که ناشی از نحوه ی ادراک شناختی و عاطفی شخصی از کل زندگی است، پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی آموزش گروهی شفقت ورزی و کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر بهزیستی ذهنی دانشجویان دختر دارای استرس تحصیلی دانشگاه فرهنگیان استان چهارمحال و بختیاری انجام شد.
روش بررسی : پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری این پژوهش شامل همه ی دانشجویان دختر دانشگاه فرهنگیان استان چهارمحال و بختیاری به تعداد 350 نفر در سال تحصیلی 98-1397 بودند.از بین کلیه دانشجویان تعداد 150 نفر به صورت نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند و سپس از بین آن ها تعداد 90 نفر که نمره‌ی استرس تحصیلی بالاتری نسبت به میانگین گروه داشتند به عنوان نمونه نهایی انتخاب گردیدند و به صورت تصادفی در سه گروه 30 نفره(دو گروه آزمایش و یک گروه گواه) قرار گرفتند.در هر سه گروه،پرسشنامه بهزیستی ذهنی به‌ عنوان پیش‌آزمون تکمیل و پس از اتمام مداخلات، مجدداً پس‌آزمون و پیگیری برای هر سه گروه اجراء شد.داده‌های گردآوری شده با استفاده از روش‌های آمار توصیفی شامل میانگین و انحراف معیار و آمار استنباطی شامل تحلیل واریانس و کواریانس مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفتند.
 یافته‌ها: براساس نتایج،آموزش شفقت­ورزی و آموزش کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر افزایش بهزیستی ذهنی تاثیر معنی دار داشته اند(۰.۰۰۱ p <).همچنین نتایج آزمون تحلیل واریانس نشان داد که تفاوت بین میانگین نمره­های دو گروه آزمایش در سطح ./05، معنی د­ار بوده است.این تفاوت­ها مربوط به بیشتر بودن تأثیر آموزش کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی در کاهش هیجانات منفی، افزایش بهزیستی روانشناختی و اجتماعی بود.
نتیجه‌گیری: باتوجه به نتایج این مطالعه میتوان از هر دو روش ( به ویژه آموزش کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی) برای افزایش بهزیستی ذهنی دانشجویان استفاده کرد.
واژه‌های کلیدی: شفقت ورزی، کاهش استرس، ذهن آگاهی، بهزیستی ذهنی، استرس تحصیلی
متن کامل [PDF 958 kb]   (369 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1398/12/28 | پذیرش: 1399/5/13 | انتشار: 1399/11/19
* نشانی نویسنده مسئول: گروه روانشناسی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد،ایران


XML   English Abstract   Printبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 9، شماره 3 - ( پائیز 1399 ) برگشت به فهرست نسخه ها