:: دوره 9، شماره 1 - ( بهار 1399 ) ::
جلد _4_VOLUME__ شماره _3_ISSUE__ صفحات 582-590 برگشت به فهرست نسخه ها
پیش‎بینی صلاحیت پرستاری فجایع از طریق بررسی خودکارآمدی و تجارب مرتبط با فجایع در پرستاران
سیده مریم موسوی ، سید‌علی مجیدی ، رضا شباهنگ* ، ممد علی بشارت ، فرزین باقری شیخانگفشه ، زهرا سمیعی
چکیده:   (562 مشاهده)
زمینه و هدف: با توجه به افزایش شیوع و بروز فجایع در دنیای امروز، صلاحیت پرستاران در مقابله با فجایع، مسئله­ای بسیار برجسته است. از این رو، مطالعه حاضر با هدف بررسی نقش خودکارآمدی و تجارب مرتبط با فجایع در پیش­بینی صلاحیت پرستاری فجایع صورت گرفت.
روش بررسی: مطالعه حاضر توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شامل پرستاران بیمارستان­های شهر رشت در سال 1396 بود. نمونه­ ها شامل 200 پرستار بودند که با استفاده از روش نمونه­ گیری در دسترس انتخاب گردیدند. ابزار گردآوری اطلاعات شامل مقیاس صلاحیت پرستاری فجایع، مقیاس خودکارآمدی و مقیاس تجارب پرستاران از فجایع بود. در پایان داده­ های به‌دست آمده با روش همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه همزمان تحلیل گردیدند.
یافته ­ها: نتایج نشان داد که خودکارآمدی و تجارب مرتبط با فجایع به‌صورت معناداری صلاحیت پرستاری فجایع پرستاران را پیش­بینی می­کنند (0/01> p).
نتیجه گیری: با توجه به یافته ­های پژوهش، خودکارآمدی و تجارب مرتبط با فجایع عواملی مؤثر در صلاحیت پرستاری فجایع هستند. بر این اساس، افزایش خودکارآمدی و تجارب مرتبط با فجایع در پرستاران می­تواند منجر به صلاحیت بیشتر پرستاران در مواجهه با فجایع گردد.
واژه‌های کلیدی: صلاحیت پرستاری فجایع، خودکارآمدی، تجارب مرتبط با فجایع، پرستاران
متن کامل [PDF 362 kb]   (255 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: 1399/4/6 | پذیرش: 1399/4/6 | انتشار: 1399/4/6


XML   English Abstract   Printدوره 9، شماره 1 - ( بهار 1399 ) برگشت به فهرست نسخه ها