:: دوره 9، شماره 4 - ( زمستان 1399 ) ::
جلد _4_VOLUME__ شماره _3_ISSUE__ صفحات 850-860 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی اثربخشی آموزش گروهی کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر خود‌انتقادی دانشجویان دختر دارای استرس تحصیلی
سودابه شیرانی بروجنی1 ، طیبه شریفی* 2، رضا احمدی3 ، احمد غضنفری4
1- دکتری روانشناسی تربیتی، گروه روانشناسی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی ،شهرکرد ، ایران
2- دانشیار ، گروه روانشناسی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد،ایران ، sharifi_ta@yahoo.com
3- استادیار ، گروه روانشناسی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران
4- دانشیار ، گروه روانشناسی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد،ایران
چکیده:   (1996 مشاهده)
زمینه و هدف: بسیاری از دانشجویان در دوران تحصیل  استرس  زیادی را تجربه می­کنند که آسیب های  روانی زیادی به آنها وارد می­کند و این موضوع باعث احساس ناکارآمدی و نگرش انتقادی منفی نسبت به خود می­شود. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش گروهی کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر خود­انتقادی دانشجویان دختر دارای استرس تحصیلی دانشگاه فرهنگیان استان چهارمحال و بختیاری انجام شد.
روش بررسی: پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه گواه بود.
جامعه آماری این پژوهش شامل همه دانشجویان دختر دانشگاه فرهنگیان استان چهارمحال و بختیاری به تعداد 350 نفر در سال تحصیلی 98-1397 بودند.از بین کلیه دانشجویان تعداد 150 نفر به صورت نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند و سپس از بین آن ها تعداد 60 نفر که نمره‌ی استرس تحصیلی بالاتری نسبت به میانگین گروه داشتند به عنوان نمونه نهایی انتخاب گردیدند و به صورت تصادفی در دو گروه 30 نفره(یک گروه آزمایش و یک گروه گواه) قرار گرفتند.در هر دو گروه،پرسشنامه خود­انتقادی به‌ عنوان پیش‌آزمون تکمیل و پس از اتمام مداخله، مجدداً پس‌آزمون و پیگیری دو ماهه برای هر دو گروه اجراء شد.داده‌های گردآوری شده با استفاده از روش‌های آمار توصیفی شامل میانگین و انحراف معیار و آمار استنباطی شامل تحلیل کواریانس با استفاده از نرم­افزار23 تجزیه و تحلیل شدند. 
 یافته‌ها: براساس نتایج، آموزش گروهی کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر کاهش خود­انتقادی تاثیر معنی دار داشته است (eta =7/27,f= 30/6, 0.001>p). نتیجه‌گیری: باتوجه به نتایج این مطالعه میتوان ازآموزش کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی برای کاهش خود­انتقادی دانشجویان استفاده نمود.
واژه‌های کلیدی: کاهش استرس، ذهن آگاهی، خودانتقادی، استرس تحصیلی، دانشجویان دختر
متن کامل [PDF 775 kb]   (834 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1399/12/4 | پذیرش: 1399/12/10 | انتشار: 1400/2/11
* نشانی نویسنده مسئول: دانشیار ، گروه روانشناسی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد،ایران


XML   English Abstract   Printبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 9، شماره 4 - ( زمستان 1399 ) برگشت به فهرست نسخه ها