:: دوره 4، شماره 1 - ( بهار 1394 ) ::
جلد _4_VOLUME__ شماره _3_ISSUE__ صفحات 7-1 برگشت به فهرست نسخه ها
ارزیابی مهارت های مدیریتی و تعیین موانع عملکردی سرپرستاران بر اساس الگوی ارزشیابی عملکرد بارس در رشت سال 1390
محمد بابایی پور دیوشلی1، فاطمه امرالهی میشوان1، محمدرضا فیروزکوهی*2
1- دانشگاه علوم پزشکی زابل
2- دانشگاه علوم پزشکی زابل ، firouzkohi@gmale.com
چکیده:   (16133 مشاهده)
زمینه و هدف: سرپرستار به عنوان یک مدیر نقش مهمی در نیل به اهداف درمانی در سازمان خود دارد. امروزه روش بارس یکی از روش های نوین ارزشیابی محسوب می شود که تکیه بر معیارهای رفتاری ویژه شغلی دارد. مدیران پرستاری می توانند با تعیین میزان عملکرد مدیریتی سرپرستاران و موانع عملکردی آنان، زمینه بهبود عملکرد سرپرستاران را فراهم آورند. مطالعه حاضر با هدف تعیین مهارت های مدیریتی و موانع عملکردی آن ها در ابعاد مختلف بر اساس الگوی ارزشیابی عملکرد بارس انجام شده است. روش بررسی: این پژوهش توصیفی به صورت مقطعی در سال 1390 بر روی 32 نفر از سرپرستاران بخش داخلی- جراحی بیمارستان های آموزشی شهر رشت که به روش سرشماری انتخاب شدند، اجرا گردید. جهت گردآوری داده ها از چک لیست مشاهده ای بررسی مهارت های مدیریتی سرپرستار بر اساس اصول بارس که یک چک لیست پژوهشگر ساخته می باشد، استفاده شد و میزان مهارت مدیریتی و موانع عملکردی سرپرستاران تعیین گردید. یافته ها: تنها 2/31 درصد پرسنل سابقه شرکت در هیچ گونه کلاس آموزش مدیریتی را نداشتند. میزان عملکرد مدیریتی تمامی سرپرستاران (100 درصد) در حد ضعیف تعیین شد. بیشترین موانع عملکرد در اجرای برنامه مراقبت جامع در بعد مدیریتی، در بعد پرسنلی و در بعد محیطی و امکانات به ترتیب مربوط به عدم هماهنگی بین خدمات (5/87 درصد)، کمبود منابع مالی (9/71 درصد) و عدم آگاهی از شرح وظایف (75 درصد) بودند. نتیجه گیری: با توجه به عملکرد پایین مدیریتی تمامی سرپرستاران لازم است تمرکز بیشتری روی ارتقای مهارت های کلیدی و ویژه مدیریتی آنان صورت گیرد؛ همچنین برنامه ریزی هایی در جهت تقویت هماهنگی بین خدمات، تأمین منابع مالی مورد نیاز و آموزش صحیح شرح وظایف انجام شود.
واژه‌های کلیدی: سرپرستاران، برنامه مراقبت جامع، خدمات اجرایی، منابع مالی، آگاهی
متن کامل [PDF 190 kb]   (4008 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1393/3/31 | پذیرش: 1393/11/22 | انتشار: 1394/1/10
* نشانی نویسنده مسئول: دانشکده پرستاری و مامایی زابل


XML   English Abstract   Printبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 4، شماره 1 - ( بهار 1394 ) برگشت به فهرست نسخه ها