:: دوره 4، شماره 2 - ( تابستان 1394 ) ::
جلد _4_VOLUME__ شماره _3_ISSUE__ صفحات 1-10 برگشت به فهرست نسخه ها
نقش بهزیستی معنوی و پایبندی مذهبی در پیش بینی رضامندی زناشویی پرستاران
محمد نریمانی، پرویز پرزور ، اکبر عطادخت، مسلم عباسی
دانشگاه محقق اردبیلی ، p.porzoor@gmail.com
چکیده:   (8246 مشاهده)
زمینه و هدف: رضایت زناشویی از جمله عوامل مرتبط با سلامت روان و استرس شغلی پرستاران است. پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش بهزیستی معنوی و پایبندی مذهبی در پیش بینی رضامندی زناشویی پرستاران صورت گرفته است. روش بررسی: در این مطالعه توصیفی تحلیلی، 176 نفر از پرستاران شاغل در بیمارستان های اردبیل در سال 93 به ‌صورت نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله ای انتخاب شدند. برای جمع ‌آوری داده‌ها از پرسش‌نامه های بهزیستی معنوی پالوتزیان و الیسون، پایبندی مذهبی و رضامندی زناشویی بر اساس معیارهای اسلامی استفاده شد. داده‌های به‌دست‌آمده با آزمون ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون همزمان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: بین پایبندی مذهبی و بهزیستی معنوی با رضامندی زناشویی رابطه مثبت و معناداری وجود داشت. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که 3/32 درصد رضامندی زناشویی پرستاران، براساس پایبندی مذهبی و بهزیستی معنوی قابل تبیین است (001/0P<). نتیجه گیری: یافته های این پژوهش بیانگر آن است که پایبندی به مذهب و معنویت منجر به افزایش خشنودی زناشویی می شود. بنابراین با استمداد از معنویت و اتخاذ سبک زندگی اسلامی می توان از تعارضات و نارضایتی های زناشویی و اثرات منفی آن بر زندگی زوجین جلوگیری نمود و از رضایت بیشتری در زندگی زناشویی برخوردار شد.
واژه‌های کلیدی: پایبندی مذهبی، بهزیستی معنوی، سبک زندگی اسلامی، رضامندی زناشویی، پرستاران
متن کامل [PDF 239 kb]   (2886 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: ۱۳۹۳/۷/۳۰ | پذیرش: ۱۳۹۳/۱۲/۱۸ | انتشار: ۱۳۹۴/۳/۵


XML   English Abstract   Printدوره 4، شماره 2 - ( تابستان 1394 ) برگشت به فهرست نسخه ها