:: دوره 6، شماره 2 - ( تابستان 1396 ) ::
جلد _4_VOLUME__ شماره _3_ISSUE__ صفحات 1-13 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی رابطه بین تبعیت از رژیم دارویی و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید
زبیده صالحی، کیان نوروزی تبریزی ، محمدعلی حسینی، ناصر صدقی گوی آقاج، پوریا رضا سلطانی
دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی تهران، تهران، ایران ، zobeidehs@gmail.com
چکیده:   (2210 مشاهده)

زمینه و هدف: تبعیت بیماران از رژیم ‌درمانی از عوارض منفی و شدت بیماری می‌کاهد و عدم تبعیت از آن به‌عنوان یک مانع جهت دست‌یابی به اهداف درمانی است. هدف از پژوهش حاضر، تعیین همبستگی بین تبعیت از رژیم دارویی و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید در سال 1395 بوده است.

روش بررسی: مطالعه‌ی حاضر توصیفی- همبستگی بوده که جامعه‌ی پژوهشی آن کلیه‌ی بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید مراجعه‌کننده به بیمارستان شریعتی شهر تهران می‌باشند. 252 بیمار با روش نمونه‌گیری در دسترس وارد مطالعه شدند. داده‌ها با سه پرسشنامه‌ی مشخصات جمعیت شناختی، تبعیت از رژیم دارویی "CQR" و کیفیت زندگی SF-36 جمع‌آوری گردید. روایی و پایایی SF-36 در مطالعات مشابه و روایی پایایی CQR توسط محقق تأیید شد. داده‌ها با نرم‌افزار SPSS تجزیه‌وتحلیل شدند.

یافته‌ها: یافته‌ها میزان تبعیت از رژیم دارویی را با میانگین 58/5 ± 86/65 و کیفیت زندگی بیماران را با میانگین 73/۹ ± 96/51 نشان داد. ضریب همبستگی اسپرمن نشان داد که بین تبعیت از رژیم دارویی و کیفیت زندگی بیماران ارتباط معنی‌داری وجود ندارد (0/663P=، 0/02=r). بین تبعیت از رژیم دارویی و زیر مقیاس انرژی/ خستگی بیماران ارتباط معنی‌داری وجود داشت (0/035P=، 0/13=r).

نتیجه‌گیری: با توجه به اینکه تبعیت از رژیم دارویی پیش‌بینی کننده‌ی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید نبود، نمی‌توان بر اساس توجه به تبعیت از رژیم دارویی این بیماران برای ارتقای کیفیت زندگی آنان برنامه ریخت.

واژه‌های کلیدی: تبعیت از رژیم دارویی، کیفیت زندگی، آرتریت روماتوئید.
متن کامل [PDF 945 kb]   (686 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: ۱۳۹۵/۶/۳۱ | پذیرش: ۱۳۹۵/۱۱/۹ | انتشار: ۱۳۹۶/۴/۱۳


XML   English Abstract   Printدوره 6، شماره 2 - ( تابستان 1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها