مجله بالینی پرستاری و مامایی- درباره نشریه
درباره نشریه: نشریه بالینی پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

حذف تصاویر و رنگ‌ها

دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد به منظور بالا بردن سطح آگاهی و نیز آموزش و انتقال موازین علمی-پژوهشی انجام شده بــه سایر همکاران اقدام به انتشار مجله حاضر نموده است. ضمن دعوت از اساتید، پژوهشگران و دانشجویان محترم جهت ارسال مقالات علمی توجه عزیزان را به منظور تسریع در پذیرش مقالات به نکات زیر جلب می نماید:

مجله بالینی پرستاری و مامایی که به صورت فصلنامه منتشر می گردد دارای رتبه علمی - پژوهشی از کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور است و منحصراً مقـــالات بالینی در حوزه پرستاری و مامایی را منتشر می نماید.

صاحب امتیاز: دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی شهرکرد

تامین کننده اعتبارات مالی: معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد؛ وب سایت: www.skums.ac.ir

مدیر مسئول: دکتر محمد رحیمی مدیسه

سردبیر: دکتر فاطمه علی اکبری

مدیر مجله: سیف اله بخشی

مسئول امور دفتری و ارتباطات: سعیده صالح ریاحی

نشانی پست الکترونیک نشریه: journal_cnm@yahoo.com

تلفن تماس و نمابر: 03833349509

نشانی مطلب در وبگاه مجله بالینی پرستاری و مامایی:
http://jcnm.skums.ac.ir/find.php?item=1.40.13.fa
برگشت به اصل مطلب