مجله بالینی پرستاری و مامایی- درباره نشریه
درباره نشریه: نشریه بالینی پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

حذف تصاویر و رنگ‌ها

دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد به منظور بالا بردن سطح آگاهی و نیز آموزش و انتقال موازین علمی-پژوهشی انجام شده بــه سایر همکاران اقدام به انتشار مجله حاضر نموده است. ضمن دعوت از اساتید، پژوهشگران و دانشجویان محترم جهت ارسال مقالات علمی توجه عزیزان را به منظور تسریع در پذیرش مقالات به نکات زیر جلب می نماید:

مجله بالینی پرستاری و مامایی که به صورت فصلنامه منتشر می گردد دارای رتبه علمی - پژوهشی از کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور است و منحصراً مقـــالات بالینی در حوزه پرستاری و مامایی را منتشر می نماید.

نشانی مطلب در وبگاه مجله بالینی پرستاری و مامایی:
http://78.39.35.47/find.php?item=1.40.13.fa
برگشت به اصل مطلب