مجله بالینی پرستاری و مامایی- اهداف و زمینه‌ها
اهداف

حذف تصاویر و رنگ‌ها

هدف از انتشار فصلنامه علمی-پژوهشی بالینی پرستاری و مامایی بالابردن دانش علمی و پژوهشی محققین، اساتید و اعضاء هیئت علمی دانشکده و دانشجویان دانشکده های پرستاری و مامایی سراسر کشور می باشد. 

مجله بالینی پرستاری و مامایی که به صورت فصلنامه منتشر می گردد دارای رتبه علمی - پژوهشی از کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور است و منحصراً مقـــالات در حوزه پرستاری و مامایی را چاپ می نماید.

مقالات بالینی قابل پذیرش با موضوعات اختصاصی پرستاری داخلی و جراحی- پرستاری اطفال- پرستاری سالمندان- پرستاری روان- بهداشت باروری و موضوعات مرتبط در فیلد بالینی و به ترتیب اولویت شامل: مقالات مروری، مداخله ای که به صورت تحلیلی، اپیدمیولوژیک، توصیفی، گزارش موردی و مطالعات کیفی می باشند.

نشانی مطلب در وبگاه مجله بالینی پرستاری و مامایی:
http://jcnm.skums.ac.ir/find.php?item=1.42.12.fa
برگشت به اصل مطلب