مجله بالینی پرستاری و مامایی- اطلاعات ثبت نام
اطلاعات ثبت نام

حذف تصاویر و رنگ‌ها
از کلیه پژوهشگران گرامی خواهشمند است جهت تسریع فرایند داوری و ارسال مقاله از طریق سایت مجله و قسمت ثبت نام و ارسال مقاله اقدام فرمایند.
نشانی مطلب در وبگاه مجله بالینی پرستاری و مامایی:
http://jcnm.skums.ac.ir/find.php?item=1.54.16.fa
برگشت به اصل مطلب